Nieuws

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meer informatie?

Meer informatie nodig over onze producten?

Neem contact op

Een betere samenwerking en lagere faalkosten. BIM is de toekomst.

Geplaatst op 12/10/2021

Lichtenberg Bouwgroep is een aannemer in het luxere segment waar we al jarenlang mee samenwerken. Zij gaven de meerwaarde voor het toepassen van BIM tijdens dit project aan en wilden dit gebruiken om kritisch naar het hele proces te kijken. Zo kunnen we met alle betrokken partijen van elkaar leren. Het doel: het komen tot een verbeterde werkmethode ten aanzien van BIM met als resultaat meer efficiëntie, betere communicatie en een kleinere foutenmarge. De geleerde lessen hieruit kunnen weer meegenomen worden naar nieuwe projecten.

Veelomvattende samenwerking

BIM dwingt elke betrokken partij om vroegtijdig samen op te trekken. In dit project waren dit de volgende bedrijven:

Aannemer: Lichtenberg bouwgroep – Rijssen
Constructeur: Burink Constructie – Hengelo (OV)
Installateur: Ordelman & Dijkman installaties – Hengelo (GD)
BIM partner: Bim4All – Rijssen


In deze samenwerking is het belangrijk om het gesprek aan te gaan en duidelijke afspraken te maken over taken, verantwoordelijkheden, posities, schaal, het nulpunt etc. Dit hebben we samengebracht in een BIM-protocol. Door te werken vanuit één protocol beschikt iedereen over dezelfde documentatie. De partij BIM4All heeft hierin een leidende rol gehad om ervoor te zorgen dat elk project op dezelfde manier wordt getekend.

Tussentijds BIM-model 5 woningen ‘het Opbroek’ te Rijssen

Virtueel bouwen

Na de gemaakte afspraken zijn we gestart met ‘virtueel bouwen’. Hierbij is alle input samengebracht in een model wat iedereen als uitgangspunt gebruikt. In dit stadium werden de voor- en nadelen van BIM direct duidelijk. Elke partij heeft er in het voortraject veel extra tijd in moeten steken om er achteraf de vruchten van te plukken. Je ontkomt er dus niet aan om in een vroeg stadium tot in detail na te denken over het project, vanuit meerdere invalshoeken en expertises. Het gebruik van IFC (Industry Foundation Classes) is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Met IFC kan er op een betrouwbare en consistente manier intelligente projectinformatie worden uitgewisseld tussen verschillende softwarepakketten. Dit betekent dat gebruikers data kunnen gebruiken in hun softwareprogramma die afkomstig is van een andere projectdeelnemer die werkt met andere software en vice versa. Hiermee kunnen eventuele fouten of verbeteringen sneller worden ontdekt en geëlimineerd. Er is dus geen discussie meer. Een groot voordeel ten opzichte van het werken met een platte tekening. Het is nog een lange weg, maar het is een mooi doel om in de toekomst direct te produceren vanuit BIM wanneer processen volledig op elkaar zijn afgestemd.

Afbeelding: Artist Impression 5 Woningen ‘het Opbroek’ te Rijssen

Toekomstproof blijven door BIM

De 5 woningen in Rijssen gaan inmiddels de volgende fase in, waarbij we kunnen terugkijken op een leerzaam en succesvol BIMtraject. Dat het naar meer smaakt is wel duidelijk. Bent u aannemer, constructeur, installateur of BIMpartner en wilt u samen met BIM aan de slag? Wij gaan graag met u in gesprek!