Nieuws

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meer informatie?

Meer informatie nodig over onze producten?

Neem contact op

Tips voor een effectieve flow

Geplaatst op 19/09/2018

Wij ervaren dat de bouwwereld in vijf jaar erg veranderd is. Dit vraagt om meer samenwerken. We hebben wat tips op papier gezet waarmee we de order flow proberen duidelijk te maken en het doorlopen van de order wat soepeler te laten verlopen.

Voor alle partijen win-win.

6x project zekerheid van en door OLBECON

Luisteren

Om een goede invulling te geven aan uw vraag is het belangrijk dat we elkaar begrijpen. 

Aandachtspunten hierbij zijn: 

 • Open communicatie om het juiste vloer of wandtype te kiezen, en om eventueel goede alternatieven aan te kunnen bieden.
 • Deadlines afspreken met betrekking tot offerte, opdracht, tekening en levering.
 • Concreet en objectief plannen. ‘Wens denkend’ plannen blijkt omgekeerd te werken !

Prijsvorming

Om snel uw offerte- aanvraag te kunnen beantwoorden en een passende aanbieding te kunnen maken vragen wij de volgende stukken:

 • Bestektekeningen in PDF en/of DWG formaat + bestekparagraaf 23 ‘vooraf vervaardigde steenachtige elementen’. 
 • Constructiegegevens van de hoofdconstructeur. De constructieberekening en -tekening. 
 • Eventuele specifieke, voor uw project, belangrijke aspecten: uiterste datum offerte, bereikbaarheid van de bouwplaats, specifieke leverdatum enz.
 • Juist en compleet aanleveren van stukken is belangrijk voor de kwaliteit van de offerte en voorkomt verassingen achteraf. 

Tekenen

Het tekenwerk is de basis voor de productie en de montage in de bouwfase. Om dit traject goed te doorlopen zijn een aantal aspecten van wezenlijk belang.

 • Zijn de tekeningen van de architect, hoofdconstructeur en bestek juist op elkaar afgestemd?
 • Zorg ervoor dat de meest recente gegevens beschikbaar zijn, de recente werktekeningen met de laatste datum en wijzigingen.
 • Is het tekenwerk van ‘derden’ al beschikbaar en definitief? Te denken valt aan de installatie tekening, de tekening van de staalconstructie en de tekening en berekening van de kapleverancier.

Productie

Om op tijd en compleet uw prefab vloer- of wandelementen te kunnen leveren is een effectieve productie noodzakelijk. Van belang hierbij zijn de volgende punten:

 • Er wordt geproduceerd aan de hand van de gewenste montagevolgorde. Belangrijk is om vóór productie de loswijze te weten en waar men wil beginnen met monteren.
 • Zijn alle supplementen bekend. Kanaalafdichting (al dan niet luchtdicht), hijsmateriaal, opleg-materiaal (vilt of rubber) enz.
 • De productie van prefab betonelementen start veelal nadat er een afroep is geweest, dit kan pas nadat het tekenwerk definitief is. Agendeer dat moment. 

Transport

Er zijn 3 vormen van transport: Franco op de wagen, franco gelost en ‘af fabriek’.

 • Franco op de wagen betekend 'ongelost op de wagen'. De elementen zijn te zwaar of te lang om zelf te kunnen lossen. Bij levering dient een kraan draai-klaar te staan, de vrachten worden op een vooraf afgesproken tijdstip geleverd.
 • Franco gelost betekend ‘gelost naast de wagen’. Elementen tot ongeveer 7 m1 en max. 2,5 ton kunnen gelost worden. Aandachtspunten zijn: harde ondergrond, stop-hout door klant te voorzien en het respecteren van de juiste opslag-richtlijnen per product. Leveringen worden niet op een bepaald tijdstip afgesproken en de aanvang van montage één dag na levering.
 • Indien de klant beschikt over eigen transportmid- delen kan ervoor gekozen worden om de elementen ‘af fabriek’ te leveren. 

Monteren

Veilig en juist monteren is belangrijk. Houd daarom rekening met de volgende zaken:

 • Zorg ervoor dat de juiste montagehandleiding en verwerkingsvoorschriften per product bekend zijn. De laatste definitieve tekening dient op de bouwplaats aanwezig te zijn, monteren vanaf een voorlopige tekening kan tot fouten leiden.
 • Rekening houdend met de verwerkingsvolgorde worden vrachten praktisch ingedeeld. Korte- en pasplaten liggen veelal bovenop.
 • Lees vóór de montage de gebruiksaanwijzing van het hijsmateriaal en controleer het op de juiste werking.
 • Respecteer te allen tijde de geldende veiligheidsvoorschriften en draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg voor een veilige werkomgeving. 

Tips voor een effectieve flow

Tips voor een effectieve flow

  Bestandsnaam Type Bestand Bestandsgrootte
Flyer: Effectieve flow pdf 1,020.78 KB